Παρουσίαση DXN στην Κωνσταντινούπολη

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DXN 
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6 13:00
GREEN PARK HOTEL
TAKSIM SQ.
Σχόλια